Valdez  音/val'diz/

在威廉王子灣的最東邊,是阿拉斯加最好看的海濱小鎮

在找住宿時

網路上資料不多

有兩家是最大家的:

文章標籤

Angela小孟 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()